Յարցեր էպոսի վերաբերյալ

Հայոց լեզու
 1. Ազգային դյուցազնավեպ է ռրը ստեղծվել է արաբական արշաւանքների ժամանակ:
  Էպոսը հայ ազգի ոգին է. Հույսը գոյաեվման ու պայքարի, հայրենասիրության:
  Գովաբանելով հերոսնորի պայքարը թշնամիների դեմ խոսում է հերոսական ոգու մասինև ունի պատմական արմատներ:
 1. Առաջին անգամ հիշատակել են 16րդ դարի պորտուգալացի ճանապարհորդներՏենրեյրոն և Աֆոնսոն:
 2. 3, Էպոսը ժողովրդական ասածվածք է. Արեվմտահայերենով:
 3. 1873 թվին Գարեգին Արվանձտյանցը հրատարակել է այն առաջին անգամՍասունցի Դավիթ կամ Մհերի դուռ անունով:
 1. Մանուկ Աբեղյանը էպոսը անվանել է Դավիթ ու Մհեր
 1. Էպոսը բաղկացած է 4 ճյուղից՝ «Սանասար ու Բաղդասար», «Մեծ Մհեր», «Սասունցի Դավիթ» և «Փոքր Մհեր»
 1. Առյուծ Մհերի (Սանասարի որդի) կյանքի ու բործունեության մասին և իր մենամարտը Մսրա Մելիքի հետ:

ՀԱՐՑԵՐ ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ ՃՅՈՒՂԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ընտրել ճիշտ պատասխանը

1֊ դ

2֊ գ

3֊ գ

4֊ բ

5֊ ա

Generations

Հայոց լեզու, Նախագիծ, հասարակագիտություն, Անգլերեն

Each generation has its lifestyle and memories that carry within that generation. For example, my grandparents used to live in Tehran before the Islamic revolution happened and it had a whole other lifestyle than now or my parents lived in Tehran during the Islamic revolution.

All these generations are different in its ways, my grandparents didn’t have computers or phones or anything tech-related really, and they lived life as life, but now in 2020 we have internet and if you think about it, it’s a whole new life you could say and it is bad for human beings.

In the old times(like when my grandparents used to live) they lived life as life, nothing more but I think that it was better in those times because the internet affects people’s lives and it takes a big chunk of their lives.

Let’s start with the grandparent’s lifestyle. The technology wasn’t advanced back then and they didn’t really have big entertainment. I don’t really know how they used to live but knowing that there was no internet back then I can tell you it was boring but also it was good in a way because they didn’t have the internet to take a big piece of their lives. We can say that generation balances out between being good and bad.

Then there is my parents’ time which sucked because there was the big Islamic Revolution in Iran which changed a lot of things. But let’s not talk about the revolution and let’s start talking about how they lived. When my parents were teenagers the technology was way more advanced than when my grandparents were teenagers, So I’m gonna say in my opinion this was the best time to live despite the Islamic Revolution in Iran, They had TV’s, they had different game consoles like Nintendo or Game boy, So they lived life with no internet but they had the entertainment that technology could give them without internet.

Then there are my teenage years, which is now and ill say its good but also it’s not good, kinda like when my grandparents were teenagers. We have internet which is a huge way to learn things and do great stuff. But then we have social media which is terrible for mental health and it can really hurt you in some ways. If you can use the Internet without the distractions its a really great tool but if you use it wrong it will do nothing but hurt you. Most people these days use the Internet as a way of escaping from reality and forgetting about their real-life problems. But I try my best to use it for learning and being creative.

——————————————————————————————————————————————————————————-

Յուրաքանչյուր սերունդ ունի իր ապրելակերպն ու հիշողությունները: Օրինակ ՝ ծնողներս և նրանց ծնողները ապրում էին Թեհրանում ՝ նախքան իսլամական հեղափոխությունը տեղի ունենալը, և դա մի լրիվ այլ ապրելակերպ էր, քան հիմա:

Այս սերունդներն իրենց ապրելակերպով տարբեր են. Օրինակ տատիկս և պապիկս իսկապես չունեին համակարգիչներ կամ հեռախոսներ կամ որևէ նման տեխնոլոգիական սարքեր, և նրանք ապրում էին առավել պարզ կյանքով քան մենք, բայց այժմ 2020-ին, մենք ունենք ինտերնետ կապ, որը միանգամայն նոր տեխնոլոգիա է:

Հին ժամանակներում (երբ իմ պապիկն ու պապիկն էին ապրում) նրանք ապրում էին ավելի բնական և պարզ կյանքով, և ես կարծում եմ, որ այն ժամանակ ավելի լավն էր, քանի որ ինտերնետը վատ է ազդում մարդկանց կյանքի վրա, և դա տևում է նրանց ողջ կյանքի ընթացքում:

Մեր Տատիկների և պապիկների ժամանակ տեխնոլոգիան այսքան արագ տեմպերով ինչպես մեր ժամանակներում չէր զարգանում, և նրանք իրականում մեծ զվարճանք չունեին: Ես իսկապես չգիտեմ, թե ինչպես էին նրանք ապրում նախկինում, բայց իմանալով, որ նախկինում ինտերնետ չկար, ես կարող եմ ասել, որ դա ձանձրալի էր, բայց նաև լավ էր ինչ-որ կերպ, քանի որ նրանք չունեին ինտերնետ, որպեսզի իրենց ժամանակի մեծ մասը վատնեին այնտեղ. Բայց կարելի է ասել, որ նոր սերունդը պիտի կարողանա հավասարակշռություն պահի ինտերնետի դրական և բացասական երևույթների միջև :

իմ ծնողների ժամանակաշրջանում էր, որ Իրանում տեղի ունեցավ մեծ իսլամական հեղափոխություն, որը շատ բան փոխեց մարդկանց կյանքում: Բայց եկեք չխոսենք հեղափոխության մասին և խոսենք այն մասին, թե ինչպես են նրանք ապրել: Երբ ծնողներս դեռահասներ էին, տեխնոլոգիան ավելի առաջադեմ էր, քան այն ժամանակ, երբ տատիկս և պապիկս էին դեռահաս , այնպես որ, ես կարծում եմ, սա ապրելու լավագույն ժամանակն էր, չնայած Իրանում իսլամական հեղափոխությանը, նրանք ունեին հեռուստացույց, ունեին տարբեր խաղային վահանակներ Nintendo- ի նման, այնպես որ նրանք ապրում էին առանց ինտերնետի կյանքով, բայց միևնույն ժամանակ ունեին զվարճանք, որը տեխնոլոգիան կարող էր տալ նրանց առանց ինտերնետի:

Յուրաքանչյուր սերունդ ունի իր ապրելակերպն ու հիշողությունները: Օրինակ ՝ ծնողներս և նրանց ծնողները ապրում էին Թեհրանում ՝ նախքան իսլամական հեղափոխությունը տեղի ունենալը, և դա մի լրիվ այլ ապրելակերպ էր, քան հիմա:

Այս սերունդներն իրենց ապրելակերպով տարբեր են. Օրինակ տատիկս և պապիկս իսկապես չունեին համակարգիչներ կամ հեռախոսներ կամ որևէ նման տեխնոլոգիական սարքեր, և նրանք ապրում էին առավել պարզ կյանքով քան մենք, բայց այժմ 2020-ին, մենք ունենք ինտերնետ կապ, որը միանգամայն նոր տեխնոլոգիա է:

Հին ժամանակներում (երբ իմ պապիկն ու պապիկն էին ապրում) նրանք ապրում էին ավելի բնական և պարզ կյանքով, և ես կարծում եմ, որ այն ժամանակ ավելի լավն էր, քանի որ ինտերնետը վատ է ազդում մարդկանց կյանքի վրա, և դա տևում է նրանց ողջ կյանքի ընթացքում:

Մեր Տատիկների և պապիկների ժամանակ տեխնոլոգիան այսքան արագ տեմպերով ինչպես մեր ժամանակներում չէր զարգանում, և նրանք իրականում մեծ զվարճանք չունեին: Ես իսկապես չգիտեմ, թե ինչպես էին նրանք ապրում նախկինում, բայց իմանալով, որ նախկինում ինտերնետ չկար, ես կարող եմ ասել, որ դա ձանձրալի էր, բայց նաև լավ էր ինչ-որ կերպ, քանի որ նրանք չունեին ինտերնետ, որպեսզի իրենց ժամանակի մեծ մասը վատնեին այնտեղ. Բայց կարելի է ասել, որ նոր սերունդը պիտի կարողանա հավասարակշռություն պահի ինտերնետի դրական և բացասական երևույթների միջև :

իմ ծնողների ժամանակաշրջանում էր, որ Իրանում տեղի ունեցավ մեծ իսլամական հեղափոխություն, որը շատ բան փոխեց մարդկանց կյանքում: Բայց եկեք չխոսենք հեղափոխության մասին և խոսենք այն մասին, թե ինչպես են նրանք ապրել: Երբ ծնողներս դեռահասներ էին, տեխնոլոգիան ավելի առաջադեմ էր, քան այն ժամանակ, երբ տատիկս և պապիկս էին դեռահաս , այնպես որ, ես կարծում եմ, սա ապրելու լավագույն ժամանակն էր, չնայած Իրանում իսլամական հեղափոխությանը, նրանք ունեին հեռուստացույց, ունեին տարբեր խաղային վահանակներ Nintendo- ի նման, այնպես որ նրանք ապրում էին առանց ինտերնետի կյանքով, բայց միևնույն ժամանակ ունեին զվարճանք, որը տեխնոլոգիան կարող էր տալ նրանց առանց ինտերնետի:

Հետո կան իմ պատանեկության տարիները: Մենք ունենք ինտերնետ, որը հսկայական միջոց է հմտություններ սովորելու և մեծ գործեր կատարելու համար: Բայց նաև մենք ունենք սոցիալական մեդիա, որը սարսափելի է հոգեկան առողջության համար, և այն իսկապես կարող է ձեզ ինչ-որ կերպ վնասել: Եթե դուք կարող եք օգտագործել ինտերնետը առանց շեղումների, դա իսկապես հիանալի գործիք է, բայց եթե այն սխալ եք օգտագործում, ապա դա ոչինչ չի անի, բացի ձեզ վնասելուց: Այս օրերին մարդկանց մեծ մասը ինտերնետն օգտագործում է որպես իրականությունից փախչելու և իրական կյանքի հետ կապված խնդիրների մոռանալու միջոց: Բայց ես ամեն ինչ անում եմ, որ այն օգտագործեմ սովորելու և ստեղծագործ լինելու համար:

Ecology

Էկոլոգիա

1.Ի՞նչ դեր ունեն կենսաբանական ռեսուրսները:

Բուսական ռեսուրսները կենդանական ռեսուրսների հետ միասին կազմում են կենսածին (բիոտիկ) ռեսուրսները:

Ըստ կիրառության բնագավառների բուսական ռեսուսները բաժանվում են հետևյալ խմբերի սննդային բույսեր, դեղաբույսեր, տեխնիկական բույսեր, կերաբույսեր, դեկորատիվ բույսեր: Սննդային բույսերը մարդու կողմից անմիջականորեն օգտագործվում են որպես սնունդ, դեղաբույսերը պարունակում են մարդու օրգանիզմի վրա ֆիզիոլոգիական ազդեցություն ունեցող տարբեր նյութեր՝ եթերայուղեր, գլիկոզիտներ, դաբաղանյութեր, ալկալոիդներ, վիտամիններ, տեխնիկական մշակաբույսերը դրանք բոլոր այն բույսերն են, որոնք արդյունաբերության տարբեր ճյուղերում կարող են օգտագործվել որպես հումք, կերակրաբույսերը կարևոր նշանակություն ունեն գյուղատնտեսության, մասնավորապես, անասնապահության համար:

Կենդանական աշխարհը, ինչպես բուսականությունը կեսնոլորտի կարևորագույն բաղադրիչներից է: Կենդանական ռեսուրսները ըստ իրենց նշանակության բաժանվում են  երկու խմբի՝ որսորդաարդյունագործական և միջավայրաստեղծ: Միջավայրաստեղծ կենդանիները, որոնց տեսակները շատ են, ունեն կարևորագույն էկոլոգիական նշանակություն: Մարդկային հասարակության զարգացնամ սկզբանական փուլում մարդն իր սնունդը հայթայթել է մանր կենդանիներ հավաքելով ու որսալով: Կենդանական ռեսուրսների շահագործումը նոր ընթացք ստացավ հատկապես վեջին դարում:

2.Ինչպես են փոխազդում բույսերն ու կենդանիները աշխարհագրական թաղանթի մյուս ոլորտների հետ: Բերեք օրինակներ:

Կենսաբանական ռեսուրսների փոխազդեցության լավագույն դրսևորումը սննդային շղթան է: Օրինակ. մարդը սնվում է տնային կենդանատեսակներով, որոնք իրենց հերթից սնվում են բուսական ռեսուրսներով: Սա սննդային շղթայի պարզագույն օրինակ է, երբ բնության մասնիկները սնվում են իրարով: Բույսերը և կենդանիները փոխազդում են ջրոլորտի հետ, որովհետև ջուրը անհրաժեշտ է նրանց կյանքի և աճի համար: Բույսերը կատարում են ֆոտոսինթեզ երևույթը, երբ շնչում են ածխաթթու գազ և արտաշնչում թթվածին, սա կենսոլորտի և մթնոլորտի փոխազդեցության երևույթն է:

3.Ի՞նչ միջոցառումներ է անհրաժեշտ բուսական և կենդանական ռեսուրսները պահպանելու համար: Որոնք է հնարավոր կիրառել ՀՀ-ում:

Բուսական ռեսուրսների պահպանության, ռացիոնալ օգտագործման ու վերականգնման ուղություններն ու կոնկրետ եղանակները բազմազան են: Անհրաժեշտ է ստեղծել հատուկ պահպանվող տարածքներ՝ արգելոցներ, արգելավայրեր, ազգային պարկեր, որտեղ հնարավոր կլինի պահպանել բույսերի Գենոֆոնդը, ինչպես նաև ստեղծել բույսերի <<Կարմիր գրքի>>:

Կենդանական ռեսուրսները պահպանելու համար կարելի սահմանափակել կենդանիների որսը, ստեղծել արգելոցներ, արգելավայրեր, կենդանիներին հարմարեցնել գոյության նոր պայմաններին, պահպանել   ձկների ձվադրման և միգրացիայի ուղիները, ոչնչացնել արժեքվոր ձկնատեսակների մրցակիցներին:

4.Ի՞նչ  է կլիմայավարժեցումը: Բերել օրինակներ, նշեք բացասական ու դրական կողմերը:

Կլիմայավարժեցումը գոյության նոր պայմաններին օրգանիզմների հարմարվելը։ Չնայած «կլիմայավարժեցում» տառացիորեն նշանակում է կլիմային վարժվել (հարմարվել), սակայն վաղուց այն գործածվում է լայն իմաստով, որտեղ բացի կլիմայից, որոշիչ նշանակություն ունեն նաև էկոլոգիական մյուս բոլոր գործոնները: Կլիմայավարժումը կարող է տեղի ունենալ ապրելակերպի պայմանների փոփոխման պատճառով, օրինակ, անտառահատման կամ անտառատնկման, անապատների ոռոգման կամ ճահիճների չորացման դեպքերում որոշ օրգանիզմներ ոչնչանում կամ հեռանում են, մյուսները՝ հարմարվում։ Բույսերի և կենդանիների կուլտուրական տեսակների ներմուծման դեպքում մարդու անմիջական մասնակցությամբ և նպատակադրմամբ կլիմայավարժումը կրում է արհեստական բնույթ (արհեստական կլիմայավարժում), իսկ բնության մեջ վայրի տեսակների տարաբնակեցումը քամու միգրացիաների, մարդու պատահական մասնակցությամբ բույսերի և կենդանիների տեղափոխման, կենդանիների քոչի միջոցով դիտվում է որպես բնական կլիմայավարժում։

Անհատական ուսումնական պլան: Առցանց ուսուցում

Uncategorized
 • Ազատ ժամանակ  գիրք եմ կարդում. How to win over friends and influence people  և արդեն ավարտել եմ կարդալ The art of thinking in systems.
 • Նաև սիրում եմ դիտել ֆիլմեր օրինակ. «Money Heist» և «Sherlock».
 • Հավաքվում ենք ընկերներիս հետ և խաղում ենք Rainbow Six Siege.
 • Նույնպես զարգացնում եմ Programming-ի հմտությունները.

Արտաքին առևտուր

Նախագիծ, հասարակագիտություն

ի՞նչ է աշխատանքի միջազգային բաժանումը

Աշխատանքի միջազգային բաժանում (ԱՄԲ).

տարբերի երկրների մասնագիտացում որոշակի ապրանքների արտադրության ոլորտում, որոնց պատրաստման համար տվյալ երկրում առկա են արտադրության էժան գործոններ և նպատակահարմար պայմաններ՝ ի համեմատ այլ երկրների։ Նման մասնագիտացման դեպքում երկրների պահանջմունքները բավարարվում են սեփական արտադրությամբ, ինչպես նաև միջազգային առևտրի միջոցով։
Համաշխարհային տնտեսության կազմակերպման ձև, որի դեքում տարբեր երկրների ձեռնարկությունները մասնագիտանում են որոշակի ապրանքների արտադրության և ծառայությունների մատուցման մեջ՝ փոխանակելով վերջնական արտադրանքը։
ԱՄԲ զարգացման նախադրյալներ, աշխարհի երկրների միջև տնտեսական ռեսուրսների տարբերությունները։ ԱՄԲ հիմքում ընկած է աշխարհի երկրների առևտրային փոխանակությունը ապրանքներով, ծառայություններով և կապիտալով։ Երկրների կողմից ԱՄԲ կատարելու հիմնական պատճառը հասարակական պահանջմունքների աճի և այդ պահանջմունքները բավարարելու համար առկա սահմանափակ ռեսուրսների հակասությունն է։

Աշխատանքի միջազգային բաժանման մեջ ունեցած մասնակցության օգուտներն են.

թույլ է տալիս կենտրոնացնել սեփական ջանքերը այն ապրնքների արտադրության մեջ, որոնց համար առկա են լավագույն պայմանները։
թույլ է տալիս ընդլայնել այդ ապրանքների արտադրությունը այնպիսի մասշտաբների, որ կարելի լինի բավարարել ոչ միայն սեփական բնակչության, այլև համագործակցող երկրների բնակչությաան պահանջմունքները։
թույլ է տալիս հրաժարվել այն ապրանքների արտադրությունից, որոնց համար երկիրը չունի արտադրության լավ պայմաններ և կարող է ապահովել դրանց օգտագործումը՝ ի հաշիվ ներմուծման։

ի՞նչ է ազատ արտաքին առևտուրը

Ազատ առևտուր, առևտրային քաղաքականություն է, որը չի սահմանափակում ներմուծումը կամ արտահանումը։ Այն նաև կարող է հասկացվել, որպես ազատ շուկայի գաղափար, որը կիրառվում է միջազգային առևտրի մեջ։ Կառավարության շրջանում ազատ առևտուրը գերակշռում է այն քաղաքական կուսակցությունների մոտ, որոնք զբաղեցնում են լիբերալ տնտեսական դիրքերը, իսկ տնտեսապես ձախ-թևային և ազգայնական քաղաքական կուսակցությունները, ընդհանուր առմամբ, պաշտպանում են պրոտեկցիոնիզմ՝ հակառակ ազատ առևտրի։

Շատ երկրներ ներկայումս անդամ են հանդիսանում Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության բազմակողմ առևտրային համաձայնագրերի։ Ազատ առևտուրը լավագույն ձևով կարող է բացարտվել, որպես, օրինակ՝ Մեծ Բրիտանիայի միակողմանի կեցվածքը, որը ներմուծման և արտահանման վերաբերյալ կանոնակարգերն ու տուրքերը իջեցրել է XIX դարի կեսերից մինչև 1920-ականները։ ՄԵկ այլ մոտեցում է, ստեղծել ազատ առևտրի տարածքներ երկրների խմբերի միջև՝ համաձայնագրերի հիման վրա, ինչպիսիք են՝ Եվրոպական տնտեսական տարածքը և Mercosur-ի բաց շուկաները, որոնք ստեղծում են պաշտպանիչ պատնեշ այդ ազատ առևտրի տարածքի և աշխարհի մնացած մասերի միջև։ Շատ կառավարություններ դեռ պարտադրում են պաշտպանողական որոշ քաղաքականություններ, որոնք միտված են աջակցել տեղական զբաղվածությանը, ինչպիսիք են՝ ներմուծման համար սակագներ սահմանելը կամ արտահանման համար՝ սուբսիդիաները։ Կառավարությունները կարող են նաև սահմանափակել ազատ առևտուրը՝ սահմանափակելով բնական ռեսուրսների արտահանումը։ Այլ արգելքները, որոնք կարող են խոչընդոտել առևտրին, ներառում են ներմուծման քվոտաները, հարկերը և ոչ սակագնային արգելքները, ինչպիսիք են կարգավորող օրենսդրությունը։

ի՞նչ է արտաքին առևտրի քաղաքականությունը


Ներքին տնտեսության պետական ​​սեկտորի կողմից ընդունված քաղաքականությունները `ներմուծումը հուսալքելու և արտահանման արտահանման խրախուսման համար: Արտաքին առևտրի ամենատարածված երեք քաղաքականությունն են սակագները, ներմուծման քվոտաները և արտահանման սուբսիդիաները: Սակագները և ներմուծման քվոտաները նախատեսված են ներմուծումը հուսալքելու համար, իսկ արտահանման սուբսիդիաները նախատեսված են արտահանումը խրախուսելու համար: Այս արտաքին առևտրային քաղաքականության գլխավոր նպատակը երկրի առևտրային ավելցուկի հավասարակշռության ստեղծումն կամ մեծացումն է, այսինքն ՝ զուտ արտահանման ավելացումը: Արտաքին առևտրի քաղաքականությունը կառավարության գործողություններն են, հատկապես սակագները, ներմուծման քվոտաները և արտահանման սուբսիդիաները, որոնք նախատեսված են զուտ արտահանումը մեծացնելու համար ՝ խթանելով արտահանումը կամ սահմանափակելով ներմուծումը: Զուտ արտահանումը ավելացնելով (և ստեղծելով առևտրի ավելի «բարենպաստ» հավասարակշռություն), ազգի ներքին արտադրությունն աճում է, որն այնուհետև ավելացնում է ներքին եկամուտներն ու զբաղվածությունը: Չնայած արտաքին առևտրի քաղաքականությունը կարող է ձեռնտու լինել համախառն ներքին տնտեսության համար, նրանք հակված են առավելագույն օգտակար լինելուն, ուստի առավելապես նպաստում են այն տեղական ընկերություններին, որոնք բախվում են արտասահմանյան ներմուծումից մրցակցությանը: Տեղական ընկերությունները ավելի մեծ վաճառք ունեն, ավելի մեծ շահույթ և ավելի շատ եկամուտ են ունենում ռեսուրսների սեփականատերերին: Այնուամենայնիվ, ներքին գները բարձրացնելով և սահմանափակելով ներմուծմանը հասանելիությունը, արտաքին առևտրի քաղաքականությունը նույնպես հակված է վնասակար լինել ներքին սպառողների համար: Մտածեք, եթե ցանկանաք, մեկ հիպոթետիկ երկիր ՝ Csonda- ի Միացյալ նահանգներ: Csonda- ն, ինչպես և իրական աշխարհի ինքնիշխան ցանկացած երկիր, հակված է իրականացնել սակագներ, ներմուծման քվոտաներ և արտահանման սուբսիդիաներ `զուտ արտահանումը մեծացնելու համար (և պաշտպանելու ներքին ձեռնարկություններին, ինչպիսիք են այնպիսի ապրանքներ, որոնք արտադրում են գանձումներ): Csonda- ի առևտրային քաղաքականության հիմնական թիրախը Հյուսիսարևմտյան Քվոլիդոլա հանրապետությունն է, որը զուգահեռաբար համեմատական ​​առավելություն ունի արեգակնային արտադրության մեջ:

հասարակագիտություն

Հունվարի 3-ի գիշերը Բաղդադի միջազգային օդանավակայանի մերձակայքում անձամբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրահանգով իրականացված հատուկ գործողության հետևանքով սպանվել են Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (ԻՀՊԿ) «Ղոդս» հատուկ ուժերի հրամանատար, իրանցի հեղինակավոր գեներալ լեյտենանտ Ղասեմ Սոլեյմանին, ինչպես նաև՝ Իրաքում շիայական ժողովրդական աշխարհազորի՝ «Ալ-Հաշդ ալ-Շաաբիի» (ՀՇ) հրամանատարի տեղակալ Աբու Մահդի ալ-Մուհանդիսը և մի շարք այլ բարձրաստիճան զինվորականներ։ Քաղաքացիական հանդերձանքով Սոլեյմանին Բաղդադ էր ժամանել Դամասկոսից ուղևորատար ինքնաթիռով։ Նրան դիմավորել էին ՀՇ-ի մի շարք բարձրաստիճան հրամանատարներ։ Իրանցի զորահրամանատարի և նրան ուղեկցող ավտոմեքենաների դեմ հարձակումը տեղի է ունեցել օդանավակայանի բեռնապահեստների հարևանությամբ ամերիկյան MQ-9 Reaper ԱԹՍ-ից արձակված 4 AGM-114 Hellfire տեսակի հրթիռների միջոցով։

Ընդհանուր առմամբ, նշված հարձակումը կարելի է գնահատել որպես Դոնալդ Թրամփի վարչակարգի կառավարման շրջանում՝ մասնավորապես 2018թ. մայիսից վերսկսված ամերիկա-իրանական հակամարտության սրացման գագաթնակետ։ Ավելի քան մեկ ու կես տարի շարունակվող դիմակայությունը դրսևորվել է զուգահեռաբար մի քանի հարթություններում՝ տնտեսական, քաղաքական-դիվանագիտական, ռազմական, քարոզչական, հոգեբանական և այլն։ Ընդ որում, իրավիճակային լարվածության հանգեցրած որևէ միջադեպ իր հերթին արտացոլվել է նշված ուղղություններից մի քանիսում միաժամանակ։

Միևնույն ժամանակ, հարկ է փաստել, որ երկկողմ առճակատումը մշտապես տեղ է գտել կա՛մ երրորդ երկրների տարածքներում, կա՛մ չեզոք ջրային գոտիներում, ասել է, թե՝ հակամարտ կողմերից որևէ մեկի տարածքից դուրս։ Իսկ, մասնավորապես, կարևոր է ընդգծել Իրաքի գործոնը, քանի որ վերջին ամիսներին երկկողմ բազմաշերտ դիմակայությունը դրսևորվել է հենց այդ երկրի տարածքում։ Հոկտեմբերի 1-ից Իրաքում սկիզբ առած ներքաղաքական ճգնաժամի արտաքին բաղադրիչը միտված էր երկիրը որևէ արտաքին դերակատարի, մասնավորապես, ամերիկյան և իրանական ազդեցությունից «ազատագրելու» օրակարգին, որն ընթանում էր նաև որոշակի արտաքին ուղղորդմամբ՝ հակամարտ կողմերից յուրաքանչյուրի կողմից հովանավորյալ կառույցների տարաբնույթ ռազմական գործողությունների, քաղաքացիական ակցիաների ձևաչափում հարձակումների տեսքով։ Ի դեպ, այս ուղղությամբ Թեհրանի և, հատկապես, Սոլեյմանիի խաղադրույքը գլխավորապես ՀՇ-ի մաս կազմող «Քաթաիբ Հիզբալլահ» խմբավորման վրա էր, որի հրամանատար ալ-Մուհանդեսն էլ Սոլեյմանիի հետ զոհվածների թվում էր։ Որպես օրինակ նշված գործողությունների՝ կարելի է նշել վերոնշյալ կառույցի կողմից պարբերաբար Իրաքում ամերիկյան դիրքերի դեմ իրականացված հրթիռային հարվածները (ամենավերջինը՝ դեկտեմբերի 27-ին), ԱՄՆ-ի կողմից վերջինին պատկանող ռազմական հենակետերի հրթիռակոծման դեպքերը (ամենավերջինը՝ դեկտեմբերի 29-ին) և այլն։ Քաղաքացիական ակցիաների շարքում կարելի է առանձնացնել 2019թ. նոյեմբերի 28-ին իրաքցի ցուցարարների հարձակումը Նաջաֆ քաղաքում ԻԻՀ հյուպատոսության դեմ և, իհարկե, դեկտեմբերի 31-ին և հաջորդած օրերին արդեն Իրանի կողմից ուղղորդված հարձակումը Բաղդադում ԱՄՆ-ի դեսպանատան դեմ։ Հենց Իրաքի տարածքում թվարկված լոկալ սրացումների գագաթնակետն էլ դարձավ իրանցի հեղինակավոր զորահրամանատարի սպանությունը, որը հակամարտությունը տեղափոխեց որակապես նոր հարթություն։

Սոլեյմանիի սպանության համակողմանի գնահատականները և դրա հնարավոր հետևանքները

Իրավական տեսանկյունից՝ իրանցի զորահրամանատարի սպանությունը բավականին ուշագրավ և իրարամերժ իրավիճակ է ստեղծել։ Ըստ էության, ամերիկյան հատուկ գործողության իրավական հիմքն ապահովվում է՝ համաձայն ԱՄՆ-Իրաք հակաահաբեկչական պայքարի ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ նաև միջազգային մի շարք համաձայնագրերի, ինչպես նաև՝ ԱՄՆ-ի օրենսդրության, մասնավորապես՝ 2019թ. ապրիլի 8-ին ԻՀՊԿ-ն ահաբեկչական խմբավորում ճանաչելու վերաբերյալ ԱՄՆ-ի նախագահի որոշման։ Մյուս կողմից, իրանական և իրաքյան կողմերը հարձակումը ներկայացնում են որպես պետական ահաբեկչություն, ագրեսիվ գործողություն Իրաքի տարածքում, ինքնիշխանության խախտում՝ փորձելով այդ գիծն առաջ տանել նաև միջազգային կառույցներում, տարբեր երկրների հետ երկկողմ հարաբերությունների ձևաչափում։

Երեխայի և հաշմանդամների իրավունքները

հասարակագիտություն

Երեխայի իրավունքներ, մարդու հիմնարար իրավունքներից մեկը: Երեխաների իրավունքների մասին առաջին և հիմնական փաստաթուղթը ՄԱԿ-ի երեխաների մասին կոնվենցիան է, որը հիմք ընդունելով են աշխարհի շատ երկրներ կազմել իրենց օրենսդրությունը: Փաստաթուղթը կազմված է 54 հոդվածից, որոնք մանրամասնում են մինչև 18 տարեկան (եթե տեղական օրենքով նա ավելի վաղ չի ճանաչվում չափահաս) անձանց սեփական հնարավորությունների ամբողջական զարգացման անհատական իրավունքները՝ զերծ քաղցից և կարիքից, դաժանությունից, շահագործումից և չարաշահման այլ ձևերից։ Երեխաների իրավունքները ներառում են ծնողների և այլ անձանց հետ կապված հարաբերությունները, ֆիզիկական պաշտպանվածության, անվճար կրթության, առողջապահության, քաղաքացիական իրավունքները: Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է Երեխայի իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան 1993 թվականին` պարտավորություն ստանձնելով համապատասխանեցնել իր ներպետական օրենքները և պրակտիկան միջազգային այդ փաստաթղթի պահանջներին։ Կոնվենցիայի անդամ պետությունների կողմից կատարման նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում է ՄԱԿ-ի Երեխայի իրավունքների կոմիտեն մշտադիտարկման միջոցով։ Բոլոր անդամ պետությունները պարտավոր են պարբերաբար ներկայացնել զեկույցներ Կոնվենցիայով և կից արձանագրություններով սահմանված պարտավորությունների կատարման մասին։ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովն ընդունել է «Երեխայի իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը 1996 թվականի մայիսի 29-ին, որի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը յուրաքանչյուր տարի ընդունում է երեխայի իրավունքների պաշտպանության տարեկան ծրագիր: Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի իրավունքների պաշտպանությունն ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ։ 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի արդյունքում ընդունված Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխություններով առաջին անգամ` առանձին հոդվածով (Հոդված 37) ամրագրվեց երեխայի իրավունքների պաշտպանությունը:

Սահմանադրության 37 հոդվածով սահմանվում է՝

Երեխան իրավունք ունի ազատ արտահայտելու իր կարծիքը, որը, երեխայի տարիքին և հասունության մակարդակին համապատասխան, հաշվի է առնվում իրեն վերաբերող հարցերում: Երեխային վերաբերող հարցերում երեխայի շահերը պետք է առաջնահերթ ուշադրության արժանանան: Յուրաքանչյուր երեխա ունի իր ծնողների հետ կանոնավոր անձնական փոխհարաբերություններ և անմիջական շփումներ պահպանելու իրավունք, բացառությամբ այն դեպքի, երբ դա, դատարանի որոշման համաձայն, հակասում է երեխայի շահերին: Մանրամասները սահմանվում են օրենքով: Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաները պետության հոգածության և պաշտպանության ներքո են: Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն իրականացնում է «Երեխայի իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի՝ 1989 թվականի նոյեմբերի 20-ին ընդունված կոնվենցիայի դրույթների կիրառության մշտադիտարկում, ինչպես նաև երեխաների իրավունքների խախտումների կանխարգելում և պաշտպանություն: Այս կարևոր առաքելության արդյունավետ իրականացման համար Պաշտպանի աշխատակազմում ստեղծվել է Երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին։ Ամեն տարի հունիսի 1-ին նշվում է երեխաների պաշտպանության օրը:

Հաշմանդամների իրավունքները

  Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիան ընդունում է, որ որոշ մարդիկ խտրականության կարող են ենթարկվել ոչ միայն իրենց հաշմանդամության պատճառով, այլև սեռի, տարիքի, էթնիկ ծագման և/կամ այլ հիմքերով։ Կոնվենցիան նման դեպքերի համար երկու հոդված է նվիրել հատուկ խմբերի՝ հաշմանդամություն ունեցող կանանց և երեխաներին։ Հաշմանդամություն ունեցող կանանց դեպքում հատուկ ուշադրություն է դարձվել, քանի որ նրանք կարող են խտրականության ենթարկվել առնվազն երկու՝ սեռի հիմքով և հաշմանդամության հիմքով։ Հավասարությունը տղամարդկանց և կանանց միջև ոչ միայն գերակա սկզբունք է մարդու իրավունքների բնագավառում ՄԱԿ-ի աշխատանքների համար, այլ նաև ինքնին համարվում է իրավունք։

Կոնվենցիայով հստակ սահմանված իրավունքներն են.

 • առանց խտրականության օրենքի առջև հավասարությունը,
 • անձի կյանքի, ազատության և անվտանգության իրավունքը,
 • օրենքով հավասարապես ճանաչումը և իրավունակությունը,
 • խոշտանգումների չենթարկվելը,
 • շահագործման, բռնությունների և չարաշահումների չենթարկվելը,
 • ֆիզիկական և մտավոր ամբողջականությունը հարգելու իրավունքը,
 • ազատ տեղաշարժվելը և քաղաքացիություն ընտրելը,
 • հասարակական կյանքով ապրելու իրավունքը,
 • արտահայտվելու և սեփական կարծիք ունենալու իրավունքը,
 • անձնական կյանքի գաղտնիությունը հարգելը,
 • տան և ընտանիքի նկատմամբ հարգանքը,
 • կրթության իրավունքը,
 • առողջության իրավունքը,
 • աշխատանքի իրավունքը,
 • կյանքի բավարար պայմաններ ունենալու իրավունքը,
 • քաղաքական և հասարակական կյանքին մասնակցելու իրավունքը,
 • մշակութային կյանքին մասնակցելու իրավունքը։

Կոնվենցիան կենտրոնանում է այն գործողությունների վրա, որոնք ձեռնարկում են պետությունները, որպեսզի ապահովվի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար այս իրավունքների օգտվելը մյուսների հետ հավասար հիմունքներով։ Վերոնշյալ իրավունքների իրացման համար կոնվենցիան պարտավորեցնում է մասնակից պետություններին ապահովել համապատասխան միջավայր, որը հնարավորություն կտա, որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք լիարժեքորեն օգտվեն իրենց իրավունքներից՝ մյուսների հետ հավասար հիմունքներով։

Աղտոտման բացասական ազդեցությունը

Uncategorized

Օդային ավազանի կամ մթնոլորտային օդի աղտոտման հիմնախնդիրները

Ժամանակակից քաղաքակրթությունը չտեսնված ճնշում է գործադրում բնության վրա: Արդյունաբերական թափոններով բնական միջավայրի աղտոտումը վնասակար ազդեցություն է գործում մարդկանց, կենդանիների, բույսերի, հողի, շենքերի և շինությունների վրա, իջեցնում է մթնոլորտի թափանցիկությունը, բարձրացնում է տեսանելիությունը, առաջ է բերում մետաղական իրերի կոռոզիա: Օդի աղտոտումը համամոլորակային էկոլոգիական հիմանխնդիր է։ Մարդու ցանկացած գործունեություն թե կենցաղը, թե արդյունաբերությունը, թե գյուղատնտեսությունը կարող են օդի աղտոտման պատճառ դառնալ։ Կախված այն բանից, թե ինչով ենք տաքացնում մեր բնակարանը, ինչ վիճակում է մեր ավտոմեքենայի շարժիչը, ինչ որակի բենզին ենք օգտագործում, ինչ վառելիքով ենք կերակուր պատրաստում, մենք այս կամ այն չափով աղտոտում ենք օդը։ Օդը աղտոտում են հսկա գործարաններն ու հացի փոքրիկ փռերը, բոլոր տրանսպորտային միջոցները, էլեկտրակայանները։ Այդ պատճառով էլ անհրաժեշտ է քննության առնել օդի աղտոտման պատճառները, դրա հետևանքները և կանխարգելման ու հետևանքների վերացման ուղիները։ Մթնոլորտային օդի աղտոտումը Ինչպես մարդածին, այնպես էլ բնական արտանետումների (օրինակ հանքերից հրաբուխներից, ճահիճներից անտառներից) պատճառով բաղադրության օդի փոփոխությունն անդրադառնում է շրջակա միջավայրի վրա։

Տարածաշրջանային առանձնահատկությունները

Կապված ստեղծված սոցիալ-էկոլոգիական իրավիճակի առանձնահատկությունների հետժամանակակից արդյունաբերությանը երկու պայման է ներկայացվում: Նախ արտադրությունը պետք է ոչ միայն նյութական բարիքներ ստեղծի այլ նաև վնասազերծի իր գործունեության արգասիքները: Երկրորդ արտադրությանն արգասիքները օգտագործումից հետո համեմատաբար հեշտությամբ պետք է կրկին վերածվեն արտադրության արգասիքների:Հայաստանը գտնվում է Անդրկովկասյան տարածաշրջանում: Այդ պատճառով հանրապետությունում օդային միջավայրի որակը կախված է ոչ միայն տեղական արտանետումներից, աղբյուրների այլ նաև տարածաշրջանի մթնոլորտի աղտոտման ֆոնային մակարդակից: Հայաստան մուտք գործող Դրսից օդի աղտոտման բոլոր տեսակներից առավել զգալի է փոշին:

Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը

Պատմություն

իրադարձություններ, որոնք մեծ, անջնջելի հետք ու ազդեցություն են թողել համաշխարհային պատմության մեջ: Այդ իրադարձություններից  է 1789 թ. Ֆրանսիական հեղափոխությունը, որով Եվրոպա աշխարհամասը պատմական նոր փուլ մտավ. սկսվեց բուրժուազիայի հաղթարշավը:

Ճիշտ է, Ֆրանսիական հեղափոխությունը նախադեպ ուներ` անգլիական բուրժուական հեղափոխությունը, բայց սրանք իրենց ծագմամբ, նպատակներով, անցած ճանապարհով ու հետևանքներով  միանգամայն տարբեր էին:

Նախ` անգլիական բուրժուական հեղափոխությունը, սոցիալական ուղղվածությամբ հանդերձ, նաև ազգային հեղափոխություն  էր. անգլիական բուրժուազիան դաշնակցեց ազնվականության հետ և տապալեց թագավորական միահեծան իշխանությունը: Անգլիայում հաստատվեց ազնվականական-բուրժուական սահմանադրական միապետություն: Երկրորդ` անգլիական հեղափոխությունը տեռորի չվերածվեց, որովհետև շարժիչ ուժը ազգային ազնվականությունն ու բուրժուազիան էին, անգլիացիները գաղափարական ու սոցիալական պայքար էին մղում, մինչդեռ Ֆրանսիայում պայքարը դասակարգային-կլանային բնույթ ուներ: Չնայած քաղաքացիական պատերազմի առկայությանը` անգլիական հեղափոխությունը սեփական ժողովրդի սպանդի չվերածվեց, իսկ Ֆրանսիայում հարյուրհազարավոր մարդիկ գիլիոտինի զոհ դարձան:

XVIII դարում Ֆրանսիան կայացած, զարգացած ու հզոր միապետություն էր` Բուրբոնների արքայական դինաստիայի կառավարմամբ: Երկիրը հարյուրամյակների ընթացքում անթաքույց պայքար էր մղում եվրոպական մայրցամաքում գերիշխանության համար, և դա նրան հաջողվում էր. Ֆրանսիայի թագավորության դեմ կարող էր մրցակցել միայն Անգլիան, որ անվիճելի առավելություն ուներ ծովում և դրա շնորհիվ էլ կարողանում էր հավասարակշռություն պահպանել Ֆրանսիայի դեմ պայքարում: Ֆրանսիան ուներ նաև իր անդրծովյան գաղութները. մի խոսքով` ժամանակի հզորագույն երկրներից էր:

Սակայն վրա հասավ 1789 թվականի ամառը…

Արտաքին շուքի հետ մեկտեղ երկրում բազում ծանր սոցիալական խնդիրներ կային: Սակայն չի կարելի Ֆրանսիական հեղափոխությունն անվերապահորեն բուրժուական անվանել: Ուղղակի բուրժուական հեղափոխության կարիքը և պահանջարկը չկար: Ֆրանսիան իր տնտեսական զարգացմամբ արդեն իսկ գնում էր կապիտալիզմի ուղիով: Եվ կապիտալիստական հարաբերությունների զարգացմանը նպաստում էր հենց ֆրանսիական ազնվականությունը, որ իր ողջ կարողությունները, անդրծովյան գաղութներից բերված ողջ միջոցները ներդնում էր երկրում նոր տիպի տնտեսական կարգ հաստատելու համար:

Hayoc

Uncategorized

Խուլ խոտհարք։ խլահավ
Սեզ հանդակ։ սիզախոտ
Բեռ արծվաբույն։ Բեռնատար
Մասնիկ դիմակահանդես։ Հանդամաս
Խոժոռ երաշտահավ։ Խոժոռադեմ
Մրջյուն անտանելի։ Մրջնաբույն

Վերք գինի վիրակապ
Հետամտել կապոց չարամիտ
Տնակ դարավոր գինետուն
Բուժկամ կթվորուհի դարամուտ
Վահանաձուկ հիշաչար ձկնկիթ
Վիպասան լսել ասուլիս